Brochure koopzondag

Geloof en Gehoorzaamheid
Door de hele Bijbel heen wordt geloof in God en gehoorzaamheid aan Zijn geboden sterk benadrukt.
De les die het Bijbelboek Richteren ons leert is dat wanneer het volk van God getrouw in de wegen des Heren wandelt en Zijn geboden bewaart, er sprake is van bescherming, voorspoed, zegen, vrede en rust. Maar zodra het volk echter ongehoorzaam wordt en God verlaat, valt Gods zegen en bescherming weg en het land wordt door de vijand bezet en het volk krijgt te maken met tegenslag en onderdrukking. En als het volk dan tot inkeer komt en de Here zoekt, geeft Hij in Zijn genade en erbarmen uitredding. Deze les wordt in het boek Richteren verschillende keren geïllustreerd. Het onderstreept hoe belangrijk het is om in ons leven God gelovig en gehoorzaam te dienen en al Zijn geboden getrouw te bewaren.
De brochure Koopzondag bepaalt ons bij één van Gods geboden die op de achtergrond is geraakt. Het is een gebod wat in de Bijbel veel aandacht krijgt en waaraan, bij  gehoorzaamheid, veel zegen en voorspoed is verbonden. Het is betreurenswaardig dat dit belangrijke en unieke gebod in de nieuwtestamentische periode, door menselijk toedoen, is aangetast en daardoor zijn oorspronkelijke zuiverheid en waarde heeft verloren. De brochure Koopzondag heeft daar alles mee te maken en het is ongetwijfeld van fundamenteel belang om kennis van de Bijbelse feiten omtrent dit gebod te nemen en God in geloof en gehoorzaamheid te aanbidden zoals Hij ons dat geboden heeft. Dit zal zeker Gods bescherming, zegen, voorspoed, vrede en rust met zich meebrengen.
U kunt de brochure ook bestellen door uw naam en adres op de Contact pagina in te vullen.

Hier kunt u de brochure ‘Koopzondag’ downloaden